Faaliyet Alanlarımız

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku sadece bireyler arasındaki ilişkileri değil, aynı zamanda taşınmaz mülklerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişiler ile devlet arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Gayrimenkul Hukuku oldukça geniş bir yelpazeyi bünyesinde barındırır.Bir çok hukuk dalına göre kapsamlı ve detaylıdır. Kişilerin sadece taşınmazları ile ilgili olarak birbirleri ile arasında ki sorunları değil kamu ile ilgili ilişkilerini düzenlemektedir.

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, tacirlerin sahip olduğu hakları yasalar dahilinde koruma altına alan, tacirler arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen hukuk branşıdır. Bu hukuk dalı aynı zamanda Türk Medeni Kanunun ayrılmaz parçasıdır. Ticaret Hukuku İnsan ilişkilerindeki ekonomik faaliyetleri ele alan , geniş kapsamlı bir hukuk dalıdır. Bünyesinde Şirketler Hukuku,Rekabet Hukuku v.b birçok hukuk dalını da barındırır.

.

İş Hukuku

İş Hukuku, işçiler ve işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalıdır. Hukuk sistemi içerisinde konusu insan ilişkileri olan pek çok alandan söz edilmek imkanı varsa da; İş Hukuku yalnız hizmet akdinden doğan ve bağımlı (tabi) hizmet yükümlülüğü içindeki insan ilişkilerini konu alır. Kısaca, söz konusu yükümlülüğün ortaya çıkardığı işçi, işveren ve bunların devletle olan ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla meydana getirilen hukuk kurallarını bir sistem içinde inceleyen hukuk dalına İş Hukuku adı verilmiştir.

.

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku kişiler arasında ki alacak ve borç ilişkilerinin devlet eliyle düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı aynı zamanda şirketlerin alacak ve borç ilişkilerinde düzenlemektedir.

.

Arabuluculuk

Arabuluculuk ortaya çıkan uyuşmazlıkların mahkeme önüne taşınmadan tarafsız bir üçüncü kişi yardımıyla hızlı, esnek ve etkili bir şekilde çözülmesini amaçlayan alternatif bir çözüm yoludur. 2013 yılından beri ülkemizde uygulanmaya başlayan bu sistem dahilinde ofisimiz arabulucu görüşmelerinde müvekkillerini temsil etmenin yanında başvuruculara arabuluculuk hizmeti de vermektedir.

.